Wat is CySEC regulering?

cysecCySEC is de regulerende autoriteit die financiële diensten in Cyprus reguleert. Het woord CySEC is een anagram van ‘Cyprus Securities and Exchange Commission’. CySEC is een van de drukste regulerende agentschappen ter wereld, omdat Cyprus een financieel toevluchtsoord is voor investeringsmaatschappijen dankzij de lage belastingen en soepele toelatingseisen.

Ten tijde van dit schrijven zijn er vele Forex en binaire opties brokers in Cyprus, waarschijnlijk meer dan in elke ander rechtsgebied, en CySEC is verantwoordelijk voor het reguleren van deze brokers.

Waarom is CySEC zo belangrijk?

In 2004 is Cyprus lid geworden van MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), welke onderdeel is van de European Economic Area (EEA). Het lidmaatschap van Cyprus bij de MiFID gaf Forex en binaire brokers geregistreerd onder CySEC toegang tot Europese markten, zonder te hoeven voldoen aan de strikte regels van enkele andere Europese financiële regelgevende agentschappen.

De belangrijkste taken en verantwoordelijken van de CySEC staan in artikel 25 van de wet die de organisatie, bevoegdheden en taken van de Security and Exchange Commission reguleert.

Een samenvatting van deze taken bevat onder meer (maar zijn niet beperkt tot):

 • Het onderzoeken van alle aanvragen en toekennen of intrekken van licenties aan Forex en binaire opties brokers onder hun directe toezicht.
 • Regulering van de Cyprus aandelenmarkt en alle georganiseerde markten in Cyprus, en toezicht op elke en alle transacties op deze markten.
 • Regulering van elk agentschap onder hun directe toezicht in overeenstemming met de geldende wetten.
 • Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderzoeken, in overeenstemming met de uitvoering van hun taken onder geldende wetten en uit naam van vooraanstaande buitenlandse wisselkoers autoriteiten.
 • Het opleggen van de juiste administratieve en disciplinaire maatregelen zoals beschreven in de wet.
 • Het stoppen van alle praktijken in strijd met de wet op de effectenmarkten.
 • Het bij de juiste gerechtelijke instanties indienen van een bevel tot bewaring, aanklacht of vrijwaring, of andere transacties die werkelijke activa bevatten.
 • Uitgifte van alle wettelijke richtlijnen en beschikkingen aan de juiste instanties en CySEC Forex en binaire optie brokers.
 • Publiceren en ter beschikking stellen van een lijst van CySEC gereguleerde Forex en binaire optie brokers, wat Forex en binaire optie handelaren in staat stelt om direct betrouwbare brokers te vinden en te voorkomen dat ze worden opgelicht.

Cyprus staat bekend om de vele oplichtingszaken in brokers operaties, maar CySEC doet er alles aan om de oplichters te stoppen. Niet alleen publiceert CySEC een actuele lijst van alle gereguleerde Forex en binaire opties brokers, maar het geeft ook aan welke brokers geen goede relatie hebben met CySEC. Dit geeft je de mogelijkheid om snel te bepalen welke Cyprus Forex en binaire opties broker je kunt vertrouwen, en welke je moet vermijden.

Op de lijst staat het adres, telefoonnummer en fax, registratie en licentie nummer van elke Forex en binaire opties broker.

CySEC gereguleerde brokers richtlijnen

Alle CySEC gereguleerde Forex en binaire opties brokers moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen, voor de bescherming van investeerders en om de legitimiteit van Forex wisselkoersen en de binaire opties markt te behouden. Hieronder volgt een korte lijst van enkele van deze richtlijnen:

Om te kunnen opereren als een CySEC Forex of binaire opties broker moeten alle bedrijven een aanvraag indienen en worden goedgekeurd voor een CIF (Cyprus Investment Firm) autorisatie. Er zijn bepaalde uitzonderingen op deze regel, zoals Forex en binaire opties brokers die al lid zijn van het Europese systeem van Centrale Banken of andere nationale instellingen die soortgelijke functies uitvoeren.

Er moet meer dan 1 persoon betrokken zijn bij de administratie van elke Forex of binaire opties broker, vermeld als de juiste registrar.

Bij de licentieaanvraag moeten alle CySEC Forex en binaire opties brokers alle diensten vermelden die ze van plan zijn aan te bieden, en zin in het algemeen niet toegestaan het memorandum en aanverwante artikelen aan te passen.

Als een broker in aanmerking wil komen voor een licentie om een CySEC Forex of binaire opties broker te worden, moeten ze ook aan enkele financiële eisen voldoen. Een aantal van deze eisen luidt als volgt:

 • Het oorspronkelijke kapitaal moet aanvankelijk groter zijn dan € 200.000, wanneer zij omgaan met geld van hun klanten.
 • Voor ontvangst, overdracht en investeringsadvies zonder gebruik van het geld/instrumenten van hun klanten moet hun oorspronkelijke kapitaal € 80.000 zijn als zij niet zijn verzekerd.
 • Indien een broker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft met dekking in alle lidstaten, dan moet hun oorspronkelijke kapitaal € 40.000 of meer zijn.
 • De verzekering moet ten minste 1 miljoen euro dekken voor elk individueel verlies, met een totaal van 1,5 miljoen euro per jaar voor alle verliezen als gevolg van nalatig handelen of nalaten van handelen.

Als een broker niet aan deze richtlijnen voldoet, zal een actuele licentie worden ingetrokken. CySEC plaatst deze brokers op hun lijst van niet-gereguleerde Forex of binaire opties brokers en zal een waarschuwing uit laten gaan zoals onderstaand voorbeeld:

De Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) informeert investeerders dat het bedrijf ‘Voorbeeldbedrijf’ (www.voorbeeldbedrijf.com):

 1. Geen toestemming heeft om investerings- en aanverwante diensten aan te bieden in de republiek, krachtens de wet Investeringsdiensten en Activiteiten en Gereguleerde Markten, omdat:
 2. Het nooit is geautoriseerd bij de CySEC.
 3. Het geen bank of coöperatieve onderneming is, gevestigd in de Republiek en gemachtigd om deze diensten te verlenen.

III. Er is geen melding ontvangen door een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, krachtens de artikelen 77 en 80 van de bovengenoemde wet.

 1. Wordt niet gereguleerd door de CySEC.

Welke entiteiten worden door de CySEC gereguleerd?

CySEC is verantwoordelijk voor de administratie van valutamarkt taken en financiële service operaties, met als doel volledige naleving van alle relevante wetgeving te bevestigen en valideren, inclusief de nu volgende instanties of entiteiten:

 • Administratieve Service bedrijven – gevolmachtigde en fiduciaire Dienstverleners
 • Alternatieve Investeringsfondsmanagers (AIFMs)
 • Centrale Counterparty Clearing House (CCP’s) van over-the-counter (OTC) derivaten
 • Cypriotische bijkantoren van beleggingsondernemingen (IFS) van de andere EU lidstaten
 • Cypriotische beleggingsondernemingen (CIF) en verbonden agenten gereglementeerde markten
 • Transactiebewaarder van over-the-counter (OTC) derivaten
 • UNCITS Agenten
 • Instellingen voor collectieve belegging in effecten (UCITS), managementbedrijven en agenten
 • Investeringsbedrijven in veranderlijk kapitaal

Conclusie

Handelaren kunnen uitgaan van veilige transacties als zij alleen CySEC gereguleerde Forex en binaire opties brokers gebruiken. Als je van plan bent een Cypriotische Forex of binaire opties broker te gebruiken kan de CySEC website een waardevolle hulp zijn bij het kiezen van de beste broker en vermijden van onbetrouwbare brokers en oplichters.

Het bestuur van CySEC, dat belast is met de administratie en regulering van de markt van Forex en binaire opties brokers, is aangewezen door de Raad van Ministers en op aanraden van de Minister van Financiën, tot en met een verlengbare periode van vijf jaar.

Investeerders in wisselkoersen en binaire opties kunnen hun kans op het vinden van de beste Forex en binaire opties broker verhogen door de vele behulpzame handleidingen, plannen en waarschuwingen van CySEC goed door te lezen. Zo kunnen ze er zeker van zijn dat zij gereguleerd zijn en voldoen aan alle eisen.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone