Disclaimer

De handel in binaire opties is inherent risicovol. Met binaire optie handel kan men in korte tijd veel geld verdienen of veel geld verliezen. De bezoekers van deze website wordt zich ervan bewust geacht dat hij of zij het geld dat hij of zij riskeert volledig kan kwijtraken. Door het riskante karakter van dit financiële product is het niet geschikt voor iedereen. Wie twijfelt of het handelen in binaire opties geschikt voor hem of haar is, raden wij aan om zich te laten adviseren door een onafhankelijk financieel adviseur.

BinaireOpties365.nl is een informatieve website over het online handelen in binaire opties / digitale opties / binary options. Wij doen ons uiterste best om accurate en betrouwbare informatie te geven, maar wij verstrekken op geen enkele wijze beleggingsadvies of ander financieel advies.

Alle beslissingen die de bezoeker neemt op basis van de inhoud van deze website zijn voor eigen risico en de verantwoordelijkheid van de bezoeker; noch BinaireOpties365, noch haar eigenaar(s) en/of medewerker(s) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten daarvan.