Slimmer binaire opties traden op basis van economische data

binaire-optie-tradingEen van de dingen die binaire optie markten scheidt van de meeste andere handelsinstrumenten is dat de richting van de prijs zelf in veel hogere mate van belang is om te bepalen of een trade winstgevend eindigt of niet.

Een positief sentiment (een goed vooruitzicht) voor een asset wordt vertaald naar CALL opties, terwijl een negatief sentiment (een slecht vooruitzicht) zich vertaald naar PUT opties. De hoofdtaak van een optiebelegger is het maken van een goed geïnformeerde prognose gericht op hoe een bepaald product gaat presteren binnen een bepaalde periode.

Maar hoe beslissen binaire optiebeleggers precies of ze positief of nors worden? Dit is natuurlijk een lastig proces en we zullen hier kijken naar sommige van de tools die beleggers gebruiken om hun prognoses vorm te geven.

Analyse van economische data

Een van de manieren om een prijsprognose te maken is door economische data te bekijken die al is vrijgegeven. Beleggers die deze methode hanteren worden “fundamentele analisten” genoemd daar deze beleggers de fundamentele economische data analyseren die verband heeft met het asset dat verhandeld wordt. Natuurlijk hebben niet alle assets dezelfde soort economische data.

Zo zullen bijvoorbeeld aandelenbeleggers factoren als de laatste winstberekeningen, P/E ratio’s en de voorgestelde ontwikkelingen of nieuwe productlijnen in de gaten houden. Als een binaire belegger waarde ziet op een van deze gebieden, dan is het vaak een goed idee om positief te beleggen, en dus CALL opties te overwegen voor aandelen van dat bedrijf. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar, waarbij PUT opties te prefereren zouden zijn als de data potentiele zwakte aantoont.

Het verhandelen van valuta binaire opties

Natuurlijk is voor een belegger die geïnteresseerd is in valuta binaire opties, (zoals de EUR/USD of GBP/JPY), informatie met betrekking tot een individueel bedrijf niet echt nuttig wanneer er gepoogd wordt een handelstactiek te construeren. Om dit te verhelpen kijken beleggers naar bredere economische informatie die betrekking hebben landen als geheel. In deze gevallen zullen beleggers kijken naar de maandelijkse inflatiepercentages, sterkte of zwakte in de verkoopcijfers of productie en de huidige niveaus van rentepercentages.

Als het duidelijk wordt dat een land een behoorlijk sterke set data heeft op deze gebieden, is het logisch om vervolgens een positieve kijk te hanteren (CALL opties) met betrekking tot de valuta van dit land. In tegenstelling, als het land slechte NBP cijfers heeft of een stuk met informatie vrijgeeft waaruit blijkt dat productiecijfers dalen, dan is het logisch om een negatieve kijk te nemen, en tegen de valuta in te handelen, door middel van PUT opties.

Hoewel het lastig kan lijken om een accurate inschatting te maken van deze data, moet wel onthouden worden dat deze getallen op geplande intervallen worden vrijgegeven, en een korte blik op een goede economische kalender verschaft je met bijna alle informatie die je nodig hebt om een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing te maken.

Het verhandelen van grondstoffen

Wanneer u met grondstoffen te maken heeft, spelen andere factoren een rol. Normaal kijken beleggers naar de klassieke: “vraag en aanbod” voor het maken van beslissingen. Specifiek gezien betekent dit dat een grondstof (zoals Zilver of Olie) waar een tekort van is, in prijs stijgt. Aan de andere kant, als de grondstoffen in grote aantallen beschikbaar zijn (of met beperkte vraag) dan zullen de prijzen dalen (wat een mogelijkheid voor PUT opties creëert).

Om een idee te krijgen van vraag en aanbod in een markt kijken veel beleggers naar vrijgegeven stukken in de Weekly Inventories report in Oil, dat aangeeft wat het niveau was van het olie aanbod, voor de afgelopen week. Als het aanbod daalt, zullen veel beleggers CALL opties voor olie kiezen omdat de prijs waarschijnlijk weer gaat stijgen. Als een rapport aangeeft dat het aanbod voor een grondstof stijgt, dan zal het tegenovergestelde gebeuren, beleggers kiezen dan voor PUT opties.

Conclusie: weet welke informatie welke markten doet bewegen

 Als alle factoren worden meegenomen zijn beleggers vaak in staat goed geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot de assets die in de gaten worden gehouden en waarin wordt belegd. Het begrijpen van deze verschillende elementen helpt beleggers te weten wanneer ze positief of negatief ten opzichte van een asset moeten staan, en zonder deze informatie kan het risicovoller en gevaarlijker zijn om echt te handelen in een actieve markt.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone